SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
9
1
0
8
2
4
Tuyển dụng công chức - viên chức 22 Tháng Bảy 2019 3:30:00 CH

Về việc tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn năm 2019

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 làm việc tại các vị trí đáp ứng các yêu cầu sau:

      I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN          

            Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

             - Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

             - Từ đủ 18 tuổi trở lên;

             - Có đơn đăng ký dự tuyển;

             - Có lý lịch rõ ràng;

             - Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

             - Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

             - Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

 

 

           Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 

 

           - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

            - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

 

 

     II. SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG

 

 

           1.Vị trí quản lý dự án công trình xây dựng dân dụng và đồ án quy hoạch (Kỹ sư hạng III – Mã ngạch: V.05.02.07)

 

 

            a. Số lượng: 12 người

 

 

            b. Yêu cầu về trình độ chuyên môn; chứng chỉ ngoại ngữ, tin học:

              - Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Xây dựng; Kỹ thuật hạ tầng đô thị; Kỹ thuật công trình xây dựng; Kiến trúc sư.

              - Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B hoặc tương đương trở lên một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Hoa.

 

 

Lưu ý: Thí sinh được nộp một trong các chứng chỉ sau thay thế chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ B: Toefl 40 iBT trở lên; IELTS 3.0 trở lên; Toeic 225 trở lên; Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định của Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Viêt Nam

 

 

              - Có chứng chỉ  tin học A trở lên cấp trước ngày 10/8/2016  hoặc chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

 

            c. Yêu cầu về năng lực, kỹ năng:

           - Năng lực:

               + Nắm được đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ; nghiên cứu xây dựng các kế hoạch, dự án, đề xuất các giải pháp giải quyết về lĩnh vực chuyên môn;

              + Hiểu biết sâu về lĩnh vực chuyên môn; có kinh nghiệm tổ chức, quản lý điều hành công việc;

              + Nắm vững các quy định về công tác hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, nắm vững các quy định về quản lý dự án và quản lý đồ án quy hoạch.

 

 

         - Kỹ năng:

             + Quản lý, xử lý tình huống, khả năng phân tích;

             + Kỹ năng lập kế hoạch; tư duy tốt; giao tiếp, ứng xử nơi công sở, phối hợp tốt với các đơn vị liên quan; dân vận khéo;

             + Sử dụng thành thạo các phương tiện trang thiết bị văn phòng.

 

 

              2. Vị trí Quản lý dự án công trình xây dựng Giao thông – Thủy lợi, vệ sinh môi trường (Kỹ sư hạng III – Mã ngạch: V.05.02.07).

 

 

              a. Số lượng: 05 người                                                                                        

 

 

 

 

              b. Yêu cầu về trình độ chuyên môn; chứng chỉ ngoại ngữ, tin học:

              - Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Xây dựng; Cầu đường; Giao thông; Thủy lợi; Kỹ thuật công trình; Kinh tế xây dựng.

              - Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B hoặc tương đương trở lên một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Hoa.

 

 

Lưu ý: Thí sinh được nộp một trong các chứng chỉ sau thay thế chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ B: Toefl 40 iBT trở lên; IELTS 3.0 trở lên; Toeic 225 trở lên; Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định của Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Viêt Nam

 

 

              - Có chứng chỉ  tin học A trở lên cấp trước ngày 10/8/2016  hoặc chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

 

            c. Yêu cầu về năng lực, kỹ năng:

              - Năng lực:

                + Nắm được đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ; nghiên cứu xây dựng các kế hoạch, dự án, đề xuất các giải pháp giải quyết về lĩnh vực chuyên môn;

               + Hiểu biết sâu về lĩnh vực chuyên môn; có kinh nghiệm tổ chức, quản lý điều hành công việc;

               + Nắm vững các quy định về công tác hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; nắm vững các quy định về quản lý dự án; quản lý đồ án quy hoạch, các quy định liên quan đến công tác bảo dưỡng, bảo trì và công tác vệ sinh môi trường.

 

 

          - Kỹ năng:

                + Quản lý, xử lý tình huống, khả năng phân tích;

                 + Kỹ năng lập kế hoạch; tư duy tốt; giao tiếp, ứng xử nơi công sở, phối hợp tốt với các đơn vị liên quan; dân vận khéo;

                + Sử dụng thành thạo các phương tiện trang thiết bị văn phòng.

 

 

          3. Vị trí Kế toán (Kế toán viên – Mã ngạch: 06.031)

           a. Số lượng: 04 người.

 

 

           b. Yêu cầu về trình độ chuyên môn; chứng chỉ ngoại ngữ, tin học:

              - Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kế toán; Tài chính

              - Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B hoặc tương đương trở lên một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Hoa.

 

 

Lưu ý: Thí sinh được nộp một trong các chứng chỉ sau thay thế chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ B: Toefl 40 iBT trở lên; IELTS 3.0 trở lên; Toeic 225 trở lên; Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định của Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Viêt Nam

 

 

              - Có chứng chỉ  tin học A trở lên cấp trước ngày 10/8/2016  hoặc chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

 

         c. Yêu cầu về năng lực, kỹ năng:

             - Năng lực:

             + Nắm được chủ trương, chính sách của ngành, của đơn vị về lĩnh vực nghiệp vụ kế toán; nguyên tắc về tổ chức hệ thống kế toán; có khả năng tổ chức, điều hành kế toán của đơn vị và kế toán của chủ đầu tư; hiểu rõ và tuân thủ các quy định của pháp luật, chuẩn mực về kế toán, kiểm toán.

             + Nắm được các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nghiệp vụ kế toán; có khả năng tiếp thu, nắm bắt các kỹ năng cần thiết.

             + Có năng lực tổng hợp, báo cáo, có năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế hoạt động của đơn vị.

             + Yêu cầu phải trung thực, khách quan, chính xác, chăm chỉ và cẩn thận.

          - Kỹ năng:

              + Quản lý, xử lý tình huống, khả năng phân tích, tổng hợp; tư duy tốt; giao tiếp, ứng xử nơi công sở, phối hợp tốt với đồng nghiệp và các đơn vị liên quan.

              + Có khả năng tiếp thu, nắm bắt và tổ chức điều hành các kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật hiện đại để trao đổi và sử dụng các tài liệu kế toán, thông tin kế toán, phần mềm kế toán, chứng từ điện tử và giao dịch điện tử.

 

 

           4. Vị trí Tổng hợp báo cáo (Chuyên viên – Mã ngạch: 01.003)

            a. Số lượng: 01 người.

 

 

            b. Yêu cầu về trình độ chuyên môn; chứng chỉ ngoại ngữ, tin học:

 

 

             - Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kinh tế; Hành chính; Luật; Quản trị kinh doanh.         

 

 

             - Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B hoặc tương đương trở lên một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Hoa.

 

 

Lưu ý: Thí sinh được nộp một trong các chứng chỉ sau thay thế chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ B: Toefl 40 iBT trở lên; IELTS 3.0 trở lên; Toeic 225 trở lên; Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định của Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Viêt Nam

 

 

              - Có chứng chỉ tin học A trở lên cấp trước ngày 10/8/2016  hoặc chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

              c. Yêu cầu về năng lực, kỹ năng:

                 - Năng lực:

                  + Nắm được chủ trương, chính sách của ngành, của đơn vị về lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ. Có năng lực tổng hợp, báo cáo, có năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế hoạt động của đơn vị.

                 + Nắm được các kiến thức cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách.

                 + Yêu cầu phải trung thực, khách quan, cẩn thận, chăm chỉ.

              - Kỹ năng:

                 + Xử lý tình huống; kỹ năng lập kế hoạch; kỹ năng soạn thảo văn bản; kỹ năng tin học; tư duy tốt; giao tiếp, ứng xử nơi công sở, phối hợp tốt với đồng nghiệp và các đơn vị liên quan.

 

 

                + Sử dụng thành thạo các phương tiện trang thiết bị văn phòng.

 

 

           5. Vị trí Lưu trữ (Lưu trữ viên trung cấp hạng IV – Mã ngạch: V.01.02.03)

            a. Số lượng: 01 người.

 

 

            b. Yêu cầu về trình độ chuyên môn; chứng chỉ ngoại ngữ, tin học:

             - Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành: Lưu trữ, Văn thư – lưu trữ.

              -Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ trình độ A hoặc tương đương trở lên một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Hoa.

 

 

Lưu ý: Thí sinh được nộp một trong các chứng chỉ sau thay thế chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ A: Toefl 40 iBT trở lên; IELTS 2.0 trở lên; Toeic 120 trở lên; Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định của Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Vit Nam. 

             - Có chứng chỉ  tin học A trở lên cấp trước ngày 10/8/2016  hoặc chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

 

             c. Yêu cầu về năng lực, kỹ năng:

             - Năng lực:

               + Nắm được các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác lưu trữ;

              + Nắm được kiến thức và kỹ năng cơ bản về hoạt động lưu trữ;

              + Nắm được vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ của cơ quan, đơn vị trong hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước;

              + Có năng lực thực hiện được các quy trình, thủ tục nghiệp vụ lưu trữ theo quy định;

              + Nắm được và có năng lực thực hiện tốt các nguyên tắc bảo vệ tài liệu lưu trữ, quy phạm kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật cho kho lưu trữ, tài liệu lưu trữ và trang thiết bị bảo quản, sử dụng tài liệu;

               + Yêu cầu phải cẩn thận, chăm chỉ.

           - Kỹ năng:

               + Xử lý tình huống; tư duy tốt; giao tiếp, ứng xử nơi công sở, phối hợp tốt với đồng nghiệp và các đơn vị liên quan;

               + Sử dụng thành thạo các phương tiện trang thiết bị văn phòng

      III. HỒ SƠ DỰ XÉT TUYỂN

 Ứng viên chuẩn bị 02 bộ hồ sơ. Hồ sơ phải được sao y và được cơ quan có thẩm quyền chứng thực trên khổ giấy loại A4 để tránh thất lạc và sắp xếp theo thứ tự quy định. Hồ sơ của người dự tuyển gồm có:

             - Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ (theo mẫu);

             - Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

           - Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân);

             - Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

            - Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;

            - Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

            * Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

            * Lưu ý:

            - Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

            - Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

           -  Chỉ nhận hồ sơ của ứng viên đã đầy đủ thành phần theo quy định 

 

 

      IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, HỒ SƠ DỰ TUYỂN.

            - Người đăng ký dự tuyển có thể nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu  Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ kèm theo hồ sơ dự tuyển tại trụ sở Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn.

            - Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 23/7/2019 đến hết ngày 21/8/2019 (trong giờ hành chính).

             - Địa điểm nhận hồ sơ: Tổ Hành chính – Quản trị, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn, số 09 Nguyễn Thị Sóc, ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.38832.908.

 

 

     V. HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN.

         1. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển

         2. Nội dung xét tuyển:

         Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

            2.1. Vòng 1

            Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định.

           2.2. Vòng 2

           - Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

            - Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

            - Thời gian phỏng vấn 30 phút.

            - Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

          3.Xác định người trúng tuyển

            a. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

            - Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

            - Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm như sau:

            + Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

            + Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

            + Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

            b. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

 

 

            c. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định.

            d. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

 

 

         VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

            1.Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ ngày 19/9/2019- 24/9/2019 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo đến người dự tuyển sau khi danh sách dự tuyển được phê duyệt).

            2. Địa điểm xét tuyển: Tại trụ sở Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn. Địa chỉ: 09 Nguyễn Thị Sóc, ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.

     Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình./.Số lượt người xem: 1196    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm