SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
4
6
0
3
4
Tin khác 06 Tháng Tư 2020 2:30:00 CH

Làm tốt công tác tuyên truyền để Đại hội thành công

 

 

và Ðại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Ðảng bộ, toàn dân, toàn quân. Để hiểu rõ hơn công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội các cấp. Phóng viên (PV) Đài Truyền thanh huyện có buổi trao đổi với đồng chí Dương Thị Bình - Huyện ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, sau đây là nội dung cuộc trao đổi.

 

 

PV: Thưa đồng chí, công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa như thế nào?

Đồng chí Dương Thị Bình: Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Công tác tuyên truyền góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trên địa bàn Thành phố phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra. Thông qua công tác tuyên truyền góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, nhà nước, tạo đồng thuận xã hội. Đồng thời, tuyên truyền cho Nhân dân hiểu được tầm vóc, mục đích, ý nghĩa của Đại hội Đảng và các chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế, từ đó tập hợp sức mạnh toàn dân tộc và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ tích cực của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam.

 

 

PV: Trong giai đoạn này, sẽ diễn ra Đại hội Chi, Đảng bộ cơ sở (sau khi tổ chức Đại hội điểm tại 3 đơn vị), công tác tuyên truyền sẽ tập trung vào những nội dung trọng tâm nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Dương Thị Bình: Công tác tuyên truyền giai đoạn này tập trung vào các nội dung trọng tâm: Tuyên truyền về các nội dung cơ bản, dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các đợt sinh hoạt do các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ cách mạng lão thành, cán bộ hưu trí… và Nhân dân vào các văn bản Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những kinh nghiệm hay của 3 đơn vị tổ chức Đại hội điểm (Đảng bộ xã Tân Thới Nhì, Tân Xuân và Chi bộ trường THPT Nguyễn Văn Cừ). Các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2020 và đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Những tấm gương tiêu biểu của các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện. Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng việc góp ý vào các Văn kiện Đại hội để xuyên tạc, phủ nhận Chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, hiến pháp, pháp luật của nhà nước và công tác nhân sự Đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng.

 

 

PV: Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cần có những hình thức, biện pháp tuyên truyền chủ yếu nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Dương Thị Bình: Cho đến nay, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xác định vai trò quan trọng của Đại hội Đảng các cấp trong quá trình tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ huyện, Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ Thành phố và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là Cấp ủy nhằm tổ chức Đại hội thành công. Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các hình thức, biện pháp tuyên truyền phải được triển khai đa dạng, phong phú như: tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên, Bản tin Hóc Môn, Đài Truyền thanh huyện, xã - thị trấn; Cổng thông tin điện tử huyện, Trang Vườn trầu, các trang mạng xã hội của các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, cơ sở; sinh hoạt chính trị góp ý các Văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong các tổ chức cơ sở Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở. Tổ chức các cuộc Tọa đàm trao đổi các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị lãnh đạo Cấp ủy, chính quyền gặp gỡ, trao đổi với Nhân dân; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao; Hội thi tìm hiểu về các kỳ Đại hội Đảng; triển lãm về thành tựu kinh tế - xã hội của huyện chào mừng Đại hội Đảng các cấp; gắn biển các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

 

 

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

                                                                      PHƯƠNG NAM (Thực hiện)


Số lượt người xem: 1079    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm