SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
9
0
3
8
5
0
Kinh tế - Xã hội 13 Tháng Tư 2020 2:45:00 CH

Một số nội dung mới quy định tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ về thời gian gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Theo đó, các đối tượng được quy định tại Điều 2 Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/04/2020, cụ thể như sau:

          + Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, 4, 5, 6 năm 2020 và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2020 của các doanh nghiệp: là 05 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT;

            +Thời gian gia hạn nộp thuế TNDN phải nộp theo quyết toán kỳ tính thuế năm 2019 và số thuế TNDN tạm nộp quý 1, 2 của kỳ tính thuế năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức: là 05 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN;

            + Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT, thuế TNCN của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh: thời hạn nộp thuế năm 2020 chậm nhất là ngày 31/12/2020.

 

 

            +Thời gian gia hạn tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân là 05 tháng kể từ ngày hết hạn nộp thuế kỳ tính thuế đầu tiên của năm.

           Các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định nêu trên cho cơ quan quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất chậm nhất là ngày 30/7/2020.


Số lượt người xem: 941    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm