SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
9
1
1
2
5
6
Kết quả giải quyết yêu cầu, kiến nghị của cá nhân, tổ chức 22 Tháng Ba 2019 8:50:00 CH

Kết luận thanh tra số 1217/KL-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn đã thành lập Đoàn Thanh tra về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn xã Xuân Thới Sơn (từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/3/2018).

Ngày 21 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành Kết luận thanh tra số 1217/KL-UBND về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn xã Xuân Thới Sơn (từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/3/2018), kết luận nội dung như sau:

1. Về thực hiện quy trình liên thông chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở; quản lý việc chấp hành pháp luật của các chủ đầu tư được cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn.

1.1. Về thực hiện quy trình liên thông chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.

Ủy ban nhân dân xã Xuân Thới Sơn thực hiện quy trình liên thông theo Quyết định số 8043/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn và Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn.

1.2. Về quản lý việc chấp hành pháp luật của các chủ đầu tư được cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn.

Trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 3 năm 2018, trên địa bàn xã Xuân Thới Sơn, có 583 công trình được cấp giấy phép xây dựng (gồm: 541 công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, 09 công trình xây dựng nhà xưởng, 26 công trình xây dựng nhà cho công nhân – người lao động thuê, 07 trường hợp xây dựng tường rào). Trong đó, có 22 công trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp (cụ thể: 13 công trình xây dựng vi phạm tăng diện tích, không đúng kết cấu chịu lực; 09 công trình  xây dựng được cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ nhưng đưa vào sử dụng làm kho, xưởng sản xuất).

Ủy ban nhân dân xã Xuân Thới Sơn đã phối hợp với Đội Thanh tra địa bàn huyện kiểm tra, thực hiện lập hồ sơ xử lý vi phạm chính đối với 22 trường hợp vi phạm sai phép nêu trên theo quy định của pháp luật về xây dựng và Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy ban nhân dân xã Xuân Thới Sơn lưu giữ hồ sơ theo từng vụ việc, thể hiện đầy đủ các tài liệu hồ sơ có liên quan theo quy định.

 

 

2. Về chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng.

Trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 3 năm 2018, trên địa bàn xã Xuân Thới Sơn, có 22 công trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp và có 21 công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng theo quy định.

Ủy ban nhân dân xã Xuân Thới Sơn đã phối hợp với Đội Thanh tra địa bàn huyện kiểm tra, thực hiện lập hồ sơ xử lý vi phạm chính đối với 43 trường hợp vi phạm sai phép, không phép nêu trên theo quy định của pháp luật về xây dựng và Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua kết quả kiểm tra, Ủy ban nhân dân huyện nhận thấy:

2.1. Đối với các trường hợp tồn đọng chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Ủy ban nhân dân xã Xuân Thới Sơn có phối hợp, kiểm tra, phát hiện và lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, ban hành các Quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định và ban hành kế hoạch, tổ chức thực hiện xử lý các công trình vi phạm theo các Quyết định có hiệu lực pháp luật về lĩnh vực xây dựng của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn và Ủy ban nhân dân xã Xuân Thới Sơn ban hành.

Tuy nhiên, việc thực hiện các Quyết định xử lý có biện pháp cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm còn chậm; không thực hiện chốt chặn để công trình hoàn thiện, đưa vào sử dụng, dẫn đến việc khó khăn trong công tác xử lý cưỡng chế phá dỡ công trình theo các Quyết định đã có hiệu lực pháp luật; không ban hành Quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm đối với theo quy định. Trách nhiệm thuộc Ủy ban nhân dân xã Xuân Thới Sơn được quy định tại khoản 1 Điều 10 và khoản 2 Điều 17, Điều 12 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ; khoản 4 Điều 12 và khoản 2 Điều 15 Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố; khoản 1 Điều 79 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ.

2.2. Đối với các công trình được cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ nhưng đưa vào sử dụng làm kho, xưởng sản xuất.

Các công trình được cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ nhưng đưa vào sử dụng làm kho, xưởng sản xuất, các cơ quan chức năng chưa có biện pháp ngăn chặn và xử lý hiệu quả. Đồng thời, chưa có quy định cụ thể việc xử lý đối với hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Điều 12 Luật Xây dựng năm 2014.

2.3. Đối với công trình xây dựng do ông Trần Lưu Quang làm chủ đầu tư xây dựng  theo 05 giấy phép xây dựng: công tác phối hợp, kiểm tra, xử lý vi phạm còn chậm.

3. Về công tác thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện liên quan đến quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, lĩnh vực xây dựng.

Ủy ban nhân dân xã Xuân Thới Sơn đã triển khai, thực hiện 05 văn bản chỉ đạo trực tiếp và nhiều văn bản chỉ đạo khác liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện còn chậm, chưa dứt điểm đối với Kết luận thanh tra số 5394/KL-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (còn tồn một trường hợp xây dựng vi phạm của chủ đầu tư Lê Công Đức).

 

 

4. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ.

Từ các cơ sở nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn chỉ đạo như sau:

4.1. Giao Ủy ban nhân dân xã Xuân Thới Sơn.

Tổ chức thực hiện kiểm điểm trách nhiệm đối với các sai phạm nêu trên của cán bộ, công chức thuộc Ủy ban nhân dân xã Xuân Thới Sơn theo quy định.

Báo cáo kết quả kiểm điểm (thông qua Phòng Nội vụ huyện và Thanh tra huyện) trước ngày 15 tháng 4 năm 2019.

Chủ trì, phối hợp với Đội Thanh tra địa bàn huyện, Đội Quản lý trật tự đô thị huyện kiểm tra, xử lý dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm về lĩnh vực xây dựng nêu trên; tổ chức thực hiện nghiêm các quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Phòng Nội vụ huyện và Thanh tra huyện) thời hạn đến trước ngày 15 tháng 04 năm 2019.

Chỉ đạo cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý tăng cường, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn quản lý và báo cáo cho Thường trực Ủy ban nhân dân huyện để xem xét, có ý kiến chỉ đạo thực hiện.

4.2. Giao Trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện.

Chỉ đạo Đội Quản lý trật tự đô thị huyện chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành các Quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm nêu trên theo đúng trình tự, thủ tục quy định và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quyết định đã có hiệu lực pháp luật đối với Ủy ban nhân dân xã Xuân Thới Sơn.

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành quy định quản lý quy hoạch, các đồ án chức năng quy hoạch tỷ lệ 1/2.000; quy định quản lý chung đồ án xây dựng nông thôn mới, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện Hóc Môn để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng và quản lý về trật tự xây dựng trên địa bàn các xã – thị trấn theo đúng quy định.

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện văn bản kiến nghị Sở Xây dựng kiểm điểm xử lý trách nhiệm của cán bộ, công chức của Đội Thanh tra địa bàn huyện Hóc Môn– trực thuộc Sở Xây dựng đối với các sai phạm nêu trên; có biện pháp chấn chỉnh đối với Đội Thanh tra địa bàn huyện Hóc Môn – trực thuộc Sở Xây dựng do chưa thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố, các Sở ngành Thành phố hướng dẫn xử lý các trường hợp được cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ nhưng đưa vào sử dụng làm kho, xưởng sản xuất và có văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng về quy định xử lý vi phạm hành chính, biện pháp chế tài đối với các công trình được cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ nhưng đưa vào sử dụng làm kho, xưởng sản xuất.

Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các thiếu sót nêu trên của cán bộ, công chức thuộc Đội Quản lý trật tự đô thị huyện theo quy định.

Báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Phòng Nội vụ huyện và Thanh tra huyện), thời gian thực hiện đến trước ngày 15 tháng 4 năm 2019.

4.3. Giao Phòng Nội vụ huyện.

Theo dõi, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các sai phạm nêu trên của các đơn vị, cá nhân có liên quan theo quy định.

Thông báo kết quả xử lý đến Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xử lý theo thẩm quyền.

Báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Thanh tra huyện) thời hạn trước ngày 20 tháng 4 năm 2019.

4.4. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

Chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm (nếu có) về lĩnh vực môi trường và sử dụng đất không đúng mục đích đối với các trường hợp xây dựng được cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ nhưng đưa vào sử dụng làm kho, xưởng sản xuất nêu trên theo đúng trình tự thủ tục quy định.

Báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Thanh tra huyện) thời hạn đến trước ngày 15 tháng 4 năm 2019.

4.5. Giao Trưởng Công an huyện Hóc Môn.

Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện và Ủy ban nhân dân xã Xuân Thới Sơn kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm (nếu có) về phòng cháy chữa cháy đối với các trường hợp xây dựng được cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ nhưng đưa vào sử dụng làm kho, xưởng sản xuất nêu trên theo đúng quy định.

 

 

4.6. Giao Thanh tra huyện.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của các đơn vị theo đúng tiến độ quy định.

 

 

Tham mưu chuyển Kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy để xem xét trách nhiệm của tổ chức Đảng, Đảng viên có liên quan theo quy định. Thời gian thực hiện: trước ngày 30 tháng 3 năm 2019.

Báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản cho Thường trực Huyện ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện theo đúng tiến độ quy định.

          Trên đây là nội dung thông báo về kết quả thanh tra về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn xã Xuân Thới Sơn (từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/3/2018)


Số lượt người xem: 1550    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm