SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
1
7
4
8
5
3
Kết quả giải quyết yêu cầu, kiến nghị của cá nhân, tổ chức 10 Tháng Tư 2018 10:30:00 SA

Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Võ Thành Năng

Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn nhận được đơn khiếu nại đề ngày 12 tháng 02 năm 2018 của ông Võ Thành Năng, địa chỉ: 48/5B ấp Xuân Thới Đông 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo nội dung đơn, ông Năng khiếu nại Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất của trường hợp ông/bà Võ Thành Năng để thực hiện Dự án bồi thường để xây dựng Trường Tiểu học Ấp Đình và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét thu hồi và bồi thường, hỗ trợ cho ông Năng phần diện tích đất 63,2m2 nằm ngoài ranh Dự án xây dựng Trường Tiểu học Ấp Đình, do không thể sử dụng để tiếp tục sản xuất nông nghiệp.

Ngày 05 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 979/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Thành Năng (lần đầu). Theo đó,

 

 

 

Về nội dung khiếu nại Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn của ông Năng là không có cơ sở giải quyết.

 

         Về đề nghị thu hồi và bồi thường, hỗ trợ phần đất nằm ngoài dự án, Ủy ban nhân dân huyện đang xem xét, giải quyết.


Số lượt người xem: 1462    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm