SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
1
7
4
2
1
8
Kết quả giải quyết yêu cầu, kiến nghị của cá nhân, tổ chức 10 Tháng Tư 2018 10:25:00 SA

Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Lắm

Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn nhận được đơn khiếu nại đề ngày 12 tháng 02 năm 2018 của ông Trần Văn Lắm, địa chỉ: 43/5 ấp Xuân Thới Đông 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo nội dung đơn, ông Lắm khiếu nại Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất của trường hợp ông/bà Trần Văn lắm để thực hiện Dự án bồi thường để xây dựng Trường Tiểu học Ấp Đình và đề nghị xem xét hỗ trợ sản xuất nông nghiệp đối với phần diện tích đất thu hồi thực hiện Dự án xây dựng Trường Tiểu học Ấp Đình.

Ngày 05 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 980/QĐ-UBND về việc đình chỉ giải quyết đơn khiếu nại, lý do: ông Lắm đã đồng ý thực hiện quyết định.

        Ngày 05 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện có Công văn số 1217/UBND về việc trả lời đơn của Trần Văn Lắm. Theo đó, nội dung đề nghị hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của ông Lắm là không có cơ sở để giải quyết.


Số lượt người xem: 1328    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm