SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
1
7
4
1
8
2
Nội vụ - tài liệu 14 Tháng Sáu 2021 9:20:02 CH
Thông báo thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc huyện Hóc Môn năm 2016  (12/08/2016)
Thông báo thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc huyện Hóc Môn năm 2016
Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng  (18/11/2015)
Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng
Hướng dẫn Tổ chức đánh giá chấm điểm, xếp hạng, nội dung thang điểm thi đua và công tác khen thưởng  (23/10/2015)
Hướng dẫn Tổ chức đánh giá chấm điểm, xếp hạng, nội dung thang điểm thi đua và công tác khen thưởng
Mẫu đánh giá CBCC năm 2013  (16/10/2013)
Mẫu đánh giá CBCC năm 2013
"Các biểu mẫu Thi đua khen thưởng huyện Hóc Môn năm 2013" đính kèm hướng dẫn số 1942/HD-TĐKT ngày 05/9/2013 của Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện Hóc Môn.  (15/10/2013)
"Các biểu mẫu Thi đua khen thưởng huyện Hóc Môn năm 2013" đính kèm hướng dẫn số 1942/HD-TĐKT ngày 05/9/2013 của Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện Hóc Môn.
KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG  (22/11/2012)
KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG
ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 2012  (08/11/2012)
ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 2012
Bản mẫu công tác thi đua khen thưởng huyện Hóc Môn năm 2012  (17/10/2012)
Bản mẫu công tác thi đua khen thưởng huyện Hóc Môn năm 2012
Phần mềm truy cập VPN  (13/02/2012)
Phần mềm truy cập VPN
Hướng dẫn giải đáp ý kiến liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng  (13/02/2012)
Hướng dẫn giải đáp ý kiến liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm