SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
3
2
5
6
6
3
Kết quả giải quyết yêu cầu, kiến nghị của cá nhân, tổ chức 17 Tháng Giêng 2019 7:38:37 SA
Kết quả giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nhĩ  (02/01/2019)
Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn nhận được đơn khiếu nại đề ngày 30/8/2018 của bà Nguyễn Thị Nhĩ, địa chỉ: 34/3, ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn . Theo nội dung đơn, bà Nhĩ khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ số 34/3, ấp Thới Tây 2, xã Tân ...
Kết quả giải quyết đơn đề nghị của ông Nguyễn Văn Út  (19/12/2018)
Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn nhận được đơn đề nghị của ông Nguyễn Văn Út, địa chỉ: 25 Tân Kỳ Tân Quý, Phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo nội dung đơn, ông Nguyễn Văn Út đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn xem xét, giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối ...
Kết quả giải quyết đơn đề nghị của ông Phan Văn Vàng  (19/12/2018)
Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn nhận được đơn đề nghị của ông Phan Văn Vàng, địa chỉ: 39/3 ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo nội dung đơn, ông Phan Văn Vàng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn xem xét, giải quyết bồi thường, hỗ trợ đối với phần đất thuộc một phần thửa 168, tờ bản đồ số 01, xã Trung Mỹ Tây ...
Kết quả giải quyết đơn của ông Nguyễn Thanh Hải  (11/10/2018)
Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn nhận được đơn của ông Nguyễn Thanh Hải (địa chỉ: 99/1E, ấp Tân Thới 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh). Theo nội dung đơn và qua làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện, ông Nguyễn Thanh Hải đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn xác minh, làm rõ nội dung Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp ký ...
Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Châu Sam Paul  (01/10/2018)
Ông Châu Sam Paul, (địa chỉ số 140/2 ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) khiếu nại các Quyết định cùng ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn: Quyết định số 4336/QĐ-UBND về giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thị Ngọc Lan, Quyết định số 4337/QĐ-UBND về giải quyết khiếu nại của ông Đinh Văn Khiêm, Quyết ...
Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Châu  (26/09/2018)
Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn nhận được đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Châu (địa chỉ: 18/4 Khu phố 4, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh). Theo nội dung đơn đề ngày 25 tháng 6 năm 2018, bà Châu khiếu nại Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Hóc Môn về việc giải quyết ...
Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Đặng Văn Lương  (26/09/2018)
Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn nhận được đơn khiếu nại của ông Đặng Văn Lương (địa chỉ: 77/36, An Bình, Phường 6, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh). Theo nội dung đơn, ông Đặng Văn Lương khiếu nại hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 02 người trên cùng 01 thửa đất, ảnh hưởng ...
Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Bình Khiêm  (24/09/2018)
Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn nhận được đơn khiếu nại của ông Nguyễn Bình Khiêm (địa chỉ: số D13/8 Khu phố 2, phường Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh). Theo nội dung đơn, ông Nguyễn Bình Khiêm khiếu nại và đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền ở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ...
Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Phước  (17/07/2018)
Trong tháng 6 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn nhận được đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Phước (địa chỉ: 2/3, ấp Trung Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh). Theo nội dung đơn và qua làm việc, ông Phước khiếu nại Ủy ban nhân dân xã Bà Điểm không điều chỉnh sai sót về số thửa đất trên tờ khai đăng ký 1999; ...
Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Kim Quang  (13/07/2018)
Ngày 24 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn nhận được đơn khiếu nại đề ngày 19 tháng 5 năm 2018 của ông Võ Kim Quang (địa chỉ: 339/39B1 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh). Theo nội dung đơn, ông Võ Kim Quang khiếu nại và yêu cầu hủy bỏ Thông báo số 1515/TB-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm