SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
9
0
3
6
9
0
Tin tức sự kiện 10 Tháng Mười Một 2010 3:40:00 CH

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP - BẢN ANH HÙNG CA BẤT DIỆT

Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba đình Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên Ngôn độc lập tuyên bố với đồng bào cả nước và thế giới rằng: : “Nước Việt nam có quyền hưởng tự do độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Tòan thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy” và Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, một nhà nước kiểu mới “của dân, do dân, và vì dân” ra đời. Mở ra một chương mới trong lịch sử 4.000 năm văn hiến của dân tộc. Thời đại Hồ Chí Minh trong thế kỷ XX..

            Đặc điểm nổi bật của Tuyên ngôn độc lập chính là sự kết tinh nhuần nhuyễn những giá trị cao thượng của triết lý nhân văn với chủ nghĩa dân tộc kết hợp chủ nghĩa yêu nước  của một dân tộc luôn chiến đấu quên mình vỉ mục tiêu lý tưởng là: độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, là mưu cầu hạnh phúc tòan dân xây dựng một xã hội mới. Mở đầu bản Tuyên Ngôn đã viét: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những những quyền ấy, có quyền đuợc sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc”. Từ một người đi tìm đường cứu nước trở thành người dẫn đường cho cả dân tộc. Người thấu hiểu nỗi đau của người dân mất nước,  một dân tộc vong quốc nô, sự lầm than của nhân loại cần lao đang phải sống đọa đầy và cùng cực bởi những “chiếc vòi bạch tuộc” của chủ nghĩa đế quốc tư bản với các dân tộc bị chúng xâm lược đô hộ. Tuyên ngôn độc lập đã nêu bật những khát vọng nhân sinh quan trong đó bao trùm là nêu lên giá trị về quyền được làm người mà “tạo hóa” đã ban cho họ cuộc sống : “ Người ta sinh ra tự do, bình đẳng về quyền lợi và phải luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi…dân tộc nào cũng có quyền sống quyền sung sứơng và quyền tự do”. Tuyên Ngôn là một cáo trạng đanh thép lên án và tố cáo, vạch trần những âm mưu thủ đọan thâm độc chủ nghĩa đế quốc tư bản nói chung và chủ nghĩa thực dân Pháp nói` riêng, suốt tám mưoi năm đã lợi dụng lá cờ tự do, dân chủ để đô hộ và áp bức bóc lột  một dân tộc luôn khát vọng đuợc sống tự do và độc lập: “ Thế mà hơn tám mươi năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng bác ái đến cướp nước ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa”. Nhận thức rõ bản chất của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt nam cũng không thể tách rời phong trào cách mạng thế giới và chỉ có thể giành thắng lợi khi có sự lãnh đạo của một chính đảng vô sản. Thực tiễn đã chứng minh, Đảng Cộng Sản Việt nam do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện sau 15 năm đã làm cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám thắng lợi, chính quyền về tay nhân dân, nền độc lập nước nhà đuợc khẳng định ngay trong Tuyên ngôn Độc lập: Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn tám mươi năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải đuợc độc lập!...

            Lịch sử dựng nước và giữ của dân tộc Việt Nam trải qua hàng ngàn năm với bao biến thiên của thời cuộc, thịnh hay suy, hưng hoặc vong, song có một điểm chung nhất là dân tộc Việt Nam khi Tổ quốc lâm nguy hoặc bị quân thù xâm lược, dân tộc ta đều thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, nâng cao phẩm giá và lòng tự tôn dân tộc quyết đứng lên chống

giặc ngoại xâm, giữ gìn non sông bờ cõi Việt Nam như Nam Quốc Sơn Hà của tướng quân Lý Thường Kiệt là áng hùng văn, tới  Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi là những lời thề bất hủ về chiến công chống ngoại xâm của Ông,Cha ta. Khẳng định chủ quyền độc lập tự do của non sông Đại Việt.

            Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 là sự kế thừa những giá trị truyền thống 4.000 năm của Ông,Cha ta, kết tinh những giá trị văn hóa, triết học tiến bộ của nhân loại nhất đó là chủ nghĩa Mác-Lê nin. Tuyên ngôn Độc lập có ý nghĩa to lớn và tác động sâu sắc, trực tiếp tới trào lưu chung của cách mạng thế giới, của các phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản quốc tế trong thế kỷ XX.

            Thế giới trong thế kỷ XXI đang đổi thay từng ngày từng giờ nhưng giá trị tư tưởng trong Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 của nước Việt Nam vẫn sống mãi cùng non sông đất nước Việt nam, của nhân loại tiến bộ trên thế giới bởi tính cách mạng, tính nhân văn và chân lý thời đại: Không có gì quý hơn độc lập tự do.

            Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 mãi mãi trường tồn và bất diệt. 

 

                                                                                                              Đông Bắc

 


Số lượt người xem: 2136    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm