SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
4
2
3
0
4
4
Tin tức sự kiện 17 Tháng Sáu 2011 4:40:00 CH

BÁO CHÍ CŨNG LÀ MỘT MẶT TRẬN

            Chủ tịch Hồ Chí Minh người sáng lập và xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam, ngay những năm đầu thập niên thứ 2- thế kỷ XX đã xác lập vai trò, vị trí, chức năng của báo chí trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và Người khẳng định : “ báo chí cũng là một mặt trận” .

Theo quan điểm của Lê -Nin: “Báo chí là trận địa ban đầu, từ đó Đảng sẽ tiến hành các cuộc đấu tranh với đối thủ của mình bằng vũ khí tương xứng …là công cụ tuyên truyền cổ động quần chúng không có gì thay tthế được”*. Nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Hội Nhà báo Việt nam, ngày 8/9/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ; tờ báo là tờ hịch cách mạng”** Hoạt động của báo chí là một phần trong đời sống xã hội, mà những người viết báo đang thực hiện trên mặt trận tuy không tiếng súng, nhưng nó lại có sức công phá mạnh mẽ vào dinh lũy kẻ thù, những hủ tục lạc hậu của đời sống xã hội còn rớt lại; đồng thời đập tan mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù nhằm chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, trong tiến trình vừa đấu tranh cải tạo xã hội cũ, vừa xây dựng một xã hội mới vì dân, do dân. Khi nói về nhiệm vụ của báo chí, Chủ Tịch Hồ Chí Minh luôn coi đây là một mặt trận trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Nền tảng văn hóa của Việt Nam được kết tinh từ cội nguồn của truyền thống dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc. Báo chí là một phần của giá trị tinh thần, là phương tiện để đi vào cuộc sống,  bởi nó luôn phản ảnh đầy đủ, kịp thời những đòi hỏi của toàn dân, của toàn xã hội, giúp cho con người nâng cao nhận thức và ý thức đầy đủ, làm đúng theo những chuẩn mực đạo đức, các quy định của luật pháp.

 Báo chí cách mạng phải định hướng cho xã hội về mục tiêu, con đường tất yếu đi lên của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của người chiến sỹ trên mặt trận báo chí, mỗi chúng ta, người cầm bút cần phải khắc sâu lời dạy của Bác: “ cán bộ báo chí phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, cố gắng trao dồi tư tưởng nghiệp vụ và văn hóa, chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Chính phủ; đi sâu vào thực tế quần chúng lao động”. Vì thế người viết báo bao giờ cũng phải đạt cho được những giá trị tinh túy về mặt tinh thần, tính chân thực, tính đại chúng và hiệu quả trong công tác cổ động tuyên truyền. Đó chính là cái gốc, là cẩm nang  mà Người căn dặn: khi viết báo là làm sao thức tĩnh được nhân dân lao động, giai cấp thợ thuyền, đồng thời, giúp người đọc tự nhận được các vấn đề trong nước và quốc tế, giúp người đọc đủ khả năng nhận thức, phân biệt lẽ đúng sai, xây dựng niềm tin cho người đọc và trên hết phải xuất phát từ lợi ích dân tộc, lợi ích giai cấp mà phục vụ mà cống hiến. Để làm được như thế, người viết báo phải ghi nhớ: “Viết cho ai; Viết để làm gì? Viết thế nào cho phổ thông dễ hiểu, ngắn gọn, dễ đọc”. Báo chí là một mặt trận, những người viết báo là những chiến sỹ tiên phong trên mặt trận ấy. Muốn hoàn thành sứ mạng vẻ vang đó, đòi hỏi mỗi nhà báo phải có đủ phẩm chất, bản lĩnh của người chiến sỹ trên mặt trận, không ngại gian khổ hy sinh, vì nhân dân phục vụ. Phải dùng trang giấy, cây viết làm vũ khí sắc bén để chiến đấu cho mục đích vẻ vang của Đảng, của giai cấp, của dân tộc, của quần chúng nhân dân.

            Báo chí là một mặt của công tác tư tưởng, công tác lý luận. Đối tượng của báo chí là đấu tranh cái thiện- cái ác, đúng- sai rõ ràng và làm cho toàn dân hiểu; hưởng ứng ủng hộ và làm theo. Xứng đáng với lời khen của Bác Hồ, xác định “Báo chí là một mặt trận”, trách nhiệm của người cầm bút bao giờ cũng rất vinh quang và tự hào.

 

                                                                                                           Mai Văn Giữa

 


Số lượt người xem: 1750    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm