SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
0
5
0
0
7
6
Tin tức sự kiện 27 Tháng Năm 2011 10:45:00 SA

CẦN QUAN TÂM ĐẾN ĐẠO DỨC, LỐI SỐNG CỦA THANH, THIẾU NIÊN HIỆN NAY

Hiện nay, do tác động của nền kinh tế thị trường, sự biến đổi của xã hội đã ảnh hưởng đến lối sống đạo đức của một bộ phận thanh, thiếu niên hiện nay. Việc nghiên cứu các vấn đề về lối sống, đạo đức để xây dựng được lối sống, đạo đức trong sáng, lành mạnh, đúng đắn, văn minh, lịch sự, động viên mọi người nhất là thanh niên nổ lực phát huy khả năng và trí tuệ của mình đóng góp nhiều nhất cho sự nghiệp xây dựng một đất nước “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” là rất cần thiết và có ý nghĩa. Đặc biệt năm 2011 được Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chọn chủ đề là “Năm thanh niên”, đồng thời Thành phố Hồ Chí Minh chọn chủ đề là “Năm vì trẻ em”.

Lối sống đạo đức là những yếu tố cơ bản, gắn liền với mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần của con người và các nhóm xã hội. Lối sống, đạo đức cũng là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên cốt cách dân tộc. Với người Việt Nam nhân, nghĩa, trung, hiếu đã từng được xem là những chuẩn mực quan trọng của lối sống và đạo đức; được gìn giữ, kế thừa và phát huy, những chuẩn mực này đã góp phần tạo nên sức sống mãnh liệt và sự trường tồn của dân tộc Việt Nam. Lối sống, đạo đức bị chi phối và biến đổi bởi hoàn cảnh lịch sử và sự phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn lịch sử. Để thực hiện tốt công tác vận động thanh, thiếu niên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có lối sống lành mạnh, văn minh, có đạo đức cách mạng trong sáng, cần chú trọng và thực hiện tốt những vấn đề sau:

Một là, gia đình, nhà trường và xã hội quan tâm xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh, thiếu niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát triển toàn diện; tạo cơ hội cho các tài năng trẻ được cống hiến, phục vụ xã hội, phục vụ đất nước.

Hai là, các cấp ủy Đảng, các đoàn thể xã hội bằng nhiều hình thức hoạt động phong phú thu hút, tập họp thanh, thiếu niên vào các tổ chức, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý thức đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên; về vai trò, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của thanh, thiếu niên trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia phòng, chống các tệ nạn xã hội.

Ba là, chú trọng và tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, truyền thống dân tộc, lịch sử cách mạng của dân tộc, lối sống văn hóa phù hợp với thuần phong mỹ tục, điều kiện văn hóa Việt Nam; xây dựng ý thức chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước cho thanh, thiếu niên nhằm hình thành và phát triển thế hệ thanh, thiếu niên có phẩm chất đạo đức trong sáng, có lối sống lành mạnh, văn minh, có bản lĩnh, niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, có quan tâm cao trong học tập và lao động.

Bốn là, bằng những bài viết, hình ảnh, những câu chuyện về cuộc sống, đạo đức, phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; bằng những gương người tốt, việc tốt ngoài xã hội, những gương tiêu biểu qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để giáo dục, thuyết phục thanh, thiếu niên nâng cao nhận thức về tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, thương dân; sẳn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì cộng đồng, dân tộc, sẳn sàng nhận mọi nhiệm vụ khó khăn, gian khổ khi Đảng, nhân dân yêu cầu.

Cô Long

 


Số lượt người xem: 1705    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm