SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
1
7
4
1
9
3
Thông tin quy hoạch 14 Tháng Sáu 2021 9:24:44 CH
Điều chỉnh QH chi tiết xây dựng Khu dân cư Thị tứ Cầu lớn  (25/10/2017)
  
01. Điều chỉnh QH chi tiết xây dựng Khu dân cư Thị tứ Cầu lớn (QĐ Phê duyệt: 5131/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 của UBND Thành phố) Vui lòng tải file đính kèm để xem rõ hơn.
Điều chỉnh QH chi tiết xây dựng Khu dân cư Bà Điểm gần kênh Tham Lương (Vườn Trầu)  (25/10/2017)
  
02. Điều chỉnh QH chi tiết xây dựng Khu dân cư Bà Điểm gần kênh Tham Lương (Vườn Trầu) (QĐ Phê duyệt: 4823/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 của UBND Thành phố) Vui lòng tải file đính kèm để xem rõ hơn.
Điều chỉnh QH Chi tiết xây dựng Khu dân cư dọc Hương lộ 80B  (25/10/2017)
  
03. Điều chỉnh QH Chi tiết xây dựng Khu dân cư dọc Hương lộ 80B (QĐ Phê duyệt: 4800/QĐ-UBND ngày 04/9/2013 của UBND Thành phố) Vui lòng tải file đính kèm để xem rõ hơn.
Điều chỉnh QH chi tiết xây dựng Khu dân cư dọc Hương lộ 12  (25/10/2017)
  
04. Điều chỉnh QH chi tiết xây dựng Khu dân cư dọc Hương lộ 12 (QĐ Phê duyệt: 5336/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 của UBND Thành phố) Vui lòng tải file đính kèm để xem rõ hơn.
Điều chỉnh QH Chi tiết xây dựng Khu dân cư trung tâm Xuân Thới Đông  (25/10/2017)
  
05. Điều chỉnh QH Chi tiết xây dựng Khu dân cư trung tâm Xuân Thới Đông (QĐ Phê duyệt: 5250/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của UBND Thành phố) Vui lòng tải file đính kèm để xem rõ hơn.
Điều chỉnh QH chi tiết xây dựng Khu dân cư Bà Điểm (Khu 1)  (25/10/2017)
  
06. Điều chỉnh QH chi tiết xây dựng Khu dân cư Bà Điểm (Khu 1) (QĐ Phê duyệt: 3795/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của UBND Thành phố) Vui lòng tải file đính kèm để xem rõ hơn.
Điều chỉnh QH Chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp Xuân Thới Sơn A (Khánh Đông)  (25/10/2017)
  
07. Điều chỉnh QH Chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp Xuân Thới Sơn A (Khánh Đông) (QĐ Phê duyệt: 646/QĐ-UBND ngày 14/02/2013 của UBND Thành phố) Vui lòng tải file đính kèm để xem rõ hơn.
Điều chỉnh QH Phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bà Điểm (Khu 2)  (25/10/2017)
  
08. Điều chỉnh QH Phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bà Điểm (Khu 2) (QĐ Phê duyệt: 3793/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của UBND Thành phố) Vui lòng tải file đính kèm để xem rõ hơn.
Điều chỉnh QH Phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư trung tâm xã Tân Xuân  (25/10/2017)
  
09. Điều chỉnh QH Phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư trung tâm xã Tân Xuân (QĐ Phê duyệt: 3911/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND Thành phố) Vui lòng tải file đính kèm để xem rõ hơn.
Điều chỉnh QH Chi tiết xây dựng Khu dân cư Ngã tư Thới Tứ - xã Thới Tam Thôn  (25/10/2017)
  
10. Điều chỉnh QH Chi tiết xây dựng Khu dân cư Ngã tư Thới Tứ - xã Thới Tam Thôn (QĐ Phê duyệt: 4473/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND Thành phố) Vui lòng tải file đính kèm để xem rõ hơn.

TIN ĐÃ ĐƯA

  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm