Xã Xuân Thới Sơn

Họ và tên Chức vụ ĐT cơ quan
Phan Thị Phương Loan BT.ĐU, CT.HĐND 37105940
 Trương Thị Thanh Kiều  PTT.TT.ĐU  37105940
Nguyễn Thanh Liêm CT.UBND 38910467
Ngô Thị Hoàng Hân PCT.UBND 38910467
Nguyễn Văn Thông PCT.UBND 38910467
Nguyễn Văn Thắm Trưởng CA 38910078
Hồ Ngọc Lễ Trưởng QS 38915384
Văn phòng Ủy ban   38910467

Địa chỉ: 36/2 đường Nguyễn Văn Bứa, ấp 2 xã Xuân Thới Sơn.

  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm