Xã Xuân Thới Đông

Họ và tên Chức vụ ĐT cơ quan
Trần Thúy Hương  BT.ĐU 37109339
Hồ Vũ Nam PBT.ĐU 37109339
Huỳnh Văn Thuận PBT,CT.UBND 37105931-113
Nguyễn Huỳnh Sơn Vũ PCT.UBND 37105931-106
Vương Văn Thống PCT.UBND  
Lê Duy Sâm Trưởng CA  
 Hồ Thanh  Trưởng QS  37105931-119
Văn phòng UBND   37105931

 Điạ chỉ: 62 Trần Văn Mười, ấp Xuấn Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông

  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm