Xã Trung Chánh

Họ và tên Chức vụ ĐT cơ quan
Nguyễn Ngọc Điệp BT.ĐU 37102898
La Ngọc Quế Trang  PBT.TT.Đảng ủy 37181688
Nguyễn Văn Ngỡi CT.UBND 37186083
Mai Lệ Hằng PCT.UBND  
Phan Thanh Tuấn PCT.UBND  
Phan Văn Hoàng P.Trưởng CA 37184044
Nguyễn Phương Thanh Trưởng QS 37184067
Văn phòng UBND   37184065

 Địa chỉ: số 5, đường Tô Ký, ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh

  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm