Xã Thới Tam Thôn

Họ và tên Chức vụ ĐT cơ quan
Nguyễn Hữu Nguyên BT.ĐU 37104684
 Nguyễn Thị Kim Chi  PBT.TT.ĐU 37104684
Nguyễn Thanh Tú PBT, CT.UBND 37100256
Nguyễn Lê Trường Hải PCT.UBND 37100256
Nguyễn Trung Kiên PCT.UBND 37100256
Nguyễn Văn Bơ Trưởng công an 38910550
Huỳnh Trọng Quang Trưởng quân sự 38915390
Văn phòng UBND   37100256

Địa chỉ: 202 Đặng Thúc Vịnh, ấp Thới Tứ, xã Thới Tam Thôn

  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm