Xã Tân Xuân

Họ và tên Chức vụ ĐT cơ quan
Huỳnh Thị Thu Cúc BT.ĐU, CT.HĐND 37102161
Trương Lê Ngọc Lê PBT.TT.ĐU 37102161
Lý Sâm PBT, CT.UBND 38910429
Lê Minh Thiện PCT.UBND 38910429
Lê Đặng Hoàng Phúc PCT.UBND 38910429
Nguyễn Văn Tiếng Trưởng công an 38910074
 Phạm Hữu Nghĩa Trưởng quân sự 38913137
Văn phòng UBND   38910429

Địa chỉ: 122 Lê Thị Hà, ấp Chánh 1, xã Tân Xuân, Hóc Môn.

  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm