Xã Tân Hiệp

Họ và tên Chức vụ ĐT cơ quan
Nguyễn Quốc Dũng  BT.ĐU 37105600
Lê Thị Thanh Phó BT.TT.ĐU 37105600
Nguyễn Ngọc Trinh PBT.ĐU-CT.UBND 38910569
Đỗ Thị Mỹ Lệ PCT.HĐND 38910454
Trần Thị Thanh Diễm PCT.UBND 38910454
 Trần Thị Phương  PCT.UBND  38910454
Phạm Văn Mơ Trưởng công an 38910569
Nguyễn Vinh Hưởng Trưởng quân sự 38915385
 Văn phòng UBND    38910454

 Địa chỉ: 49 Dương Công Khi, ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, Hóc Môn, Email:tanhiep.hocmon@tphcm.gov.vn

  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm