Xã Đông Thạnh

Họ và tên Chức vụ ĐT cơ quan
Trịnh Ngọc Sơn BT Đảng ủy 37112471
Lý Trường Kỳ Phó BT.TT ĐU 37110538
 Nguyễn Văn Chung CT.UBND 37110442
 Huỳnh Văn Hiếu  PCT.UBND  37110559
 Hà Anh Tuấn  PCT.UBND  37110559
Huỳnh Thanh Thụy Trưởng Công an 37110553
Nguyễn Quang Trung Trưởng Quân sự 37110658
Văn phòng UBND   37110559

Địa chỉ: 250 ấp 7, đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, Hóc Môn.

  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm