SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
9
5
7
0
5
4
GIỚI THIỆU TỔNG THỂ ỨNG DỤNG CNTT HUYỆN HÓC MÔN
Trên cơ sở nhu cầu hoàn thiện và đổi mới hơn nữa phương thức phục vụ công dân, doanh nghiệp, phục vụ quản lý, điều hành trực tuyến, tuân thủ kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố; phát huy tính dân chủ của người dân trong việc đồng hành cùng chính quyền xây dựng chính quyền điện tử giúp người dân được phục vụ kịp thời, giảm thiểu thời gian ...
  THÔNG CÁO BÁO CHÍ - Công bố hệ thống ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện Hóc Môn  (12/04)
  Họp mặt các cơ quan báo chí, phóng viên mừng Xuân Kỷ Hợi  (11/02)
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm