Xã Bà Điểm

Họ và tên Chức vụ ĐT cơ quan
 Trương Hùng Cường  BT. ĐU  37128782
 Nguyễn Văn Rô  PBT.TT.ĐU  
 Nguyễn Thị Thùy Linh  PBT.ĐU, CT UBND  37125144
 Nguyễn Phước Thành  PCT.UBND  37125144
Ngô Hoàng Việt  PCT.UBND   37125144
     
 Trần Công Vinh  Trưởng Công an  37126402
Phan Văn Nhựt  Trưởng Quân sự  37126589
 Văn phòng UBND    37125144

Địa chỉ: 14/9 Phan Văn Hớn, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm