SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
9
5
7
1
2
2

Thủ tục Điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi

            - Hổ sơ:

+ 01 tờ khai (mẫu tham khảo).

+ 01 bản chính giấy tờ cần điều chỉnh (nếu có).

+ 01 bản sao giấy tờ cần điều chỉnh

+ 01 bản sao hộ khẩu.

+ 01 bản sao chứng minh nhân dân.

+ Các giấy tờ có liên quan đến việc yêu cầu điều chỉnh hộ tịch.

- Cơ quan tiếp nhận: Phòng Tư pháp huyện.

- Thời gian giải quyết: Giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ.

- Mẫu tờ khai (4): tải tại đây.

- Lệ phí: Không.

 

 

 

 

 

Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm