Modify settings and columns
  
Xem: 
ban-chinh-khai-sinh.aspx
ban-chinh-khai-sinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/05/2011 3:01 CHLê Thanh TríThủ tục Cấp lại bản chính giấy khai sinh
ban-do-hanh-chinh.aspx
ban-do-hanh-chinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/10/2010 2:59 CH116-193-64-19\admin_hmBản đồ hành chính
ban-do-quy-hoach.aspx
ban-do-quy-hoachDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/10/2010 10:47 SA116-193-64-19\admin_hmBản đồ quy hoạch
cac-quy-dinh-ve-boi-thuong-aspx.aspx
cac-quy-dinh-ve-boi-thuong-aspxDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/12/2010 9:25 SAPhùng Quang VinhCác quy định về bồi thường - GPMB
cai-chinh-ho-tich.aspx
cai-chinh-ho-tichDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/05/2011 2:39 CHLê Thanh TríThủ tục Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên
cap-ban-sao-ho-tich.aspx
cap-ban-sao-ho-tichDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/05/2011 3:07 CHLê Thanh TríThủ tục Cấp bản sao hộ tịch từ sổ gốc (khai sinh, khai tử, kết hôn)
ccb.aspx
ccbDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/10/2012 3:05 CHLê Thanh TríHội Cựu chiến binh huyện
cp-ntm.aspx
cp-ntmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/03/2011 10:23 SALê Thanh TríChính phủ
ct-hanh-dong.aspx
ct-hanh-dongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/05/2011 9:40 SASystem AccountCT HÀNH ĐỘNG
chuong-trinh-hanh-dong.aspx
chuong-trinh-hanh-dongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/05/2011 9:39 SASystem AccountCT HÀNH ĐỘNG
chuongtrinh-hanhdong.aspx
chuongtrinh-hanhdongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/05/2011 4:28 CHSystem AccountCHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
dc-k-pb-tuoi.aspx
dc-k-pb-tuoiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/05/2011 3:23 CHLê Thanh TríThủ tục Điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi
dia-diem-tham-quan.aspx
dia-diem-tham-quanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/10/2010 2:58 CH116-193-64-19\admin_hmĐịa điểm cần biết
doan-khoi-chinh-quyen.aspx
doan-khoi-chinh-quyenDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/07/2011 2:46 CHLê Thanh TríĐoàn khối chính quyền
duong-day-nong.aspx
duong-day-nongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/10/2013 3:53 CHbioadminSố Điện thoại đường dây nóng
gop-y.aspx
gop-yDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/10/2010 2:57 CH116-193-64-19\admin_hmGóp ý
gioi-thieu-ban-boi-thuong.aspx
gioi-thieu-ban-boi-thuongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/10/2010 10:02 SA116-193-64-19\admin_hmGiới thiệu ban Bồi thường giải phóng mặt bằng
gioi-thieu-chi-cuc-thue.aspx
gioi-thieu-chi-cuc-thueDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/10/2010 2:34 CH116-193-64-19\admin_hmGiới thiệu
gioi-thieu-chung.aspx
gioi-thieu-chungDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/10/2010 2:56 CH116-193-64-19\admin_hmGiới thiệu chung
gioi-thieu-ldtbxh.aspx
gioi-thieu-ldtbxhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/07/2011 9:55 SALê Thanh TríGiới thiệu
gioi-thieu-nong-thon-moi.aspx
gioi-thieu-nong-thon-moiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/03/2011 7:59 SALê Thanh TríGiới thiệu
gioi-thieu-phong-giao-duc-dao-tao.aspx
gioi-thieu-phong-giao-duc-dao-taoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/10/2010 9:08 SA116-193-64-19\admin_hmPhòng Giáo dục đào tạo
gioi-thieu-phong-kinh-te.aspx
gioi-thieu-phong-kinh-teDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/10/2010 8:46 SA116-193-64-19\admin_hmGiới thiệu phòng Kinh tế
gioi-thieu-phong-noi-vu-aspx.aspx
gioi-thieu-phong-noi-vu-aspxDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/01/2011 9:56 SALê Thanh TríGiới thiệu
gioi-thieu-phong-qldt.aspx
gioi-thieu-phong-qldtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/10/2010 4:36 CH116-193-64-19\admin_hmGiới thiệu
gioi-thieu-phong-tckh.aspx
gioi-thieu-phong-tckhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/10/2010 10:39 SA116-193-64-19\admin_hmGiới thiệu
gioi-thieu-phong-van-hoa-thong-tin.aspx
gioi-thieu-phong-van-hoa-thong-tinDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/10/2010 9:18 SA116-193-64-19\admin_hmGiới thiệu phòng Văn hóa thông tin
gioi-thieu-phong-y-te.aspx
gioi-thieu-phong-y-teDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/10/2010 9:50 SA116-193-64-19\admin_hmGiới thiệu phòng Y tế
gioi-thieu-tnmt.aspx
gioi-thieu-tnmtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/10/2010 4:57 CH116-193-64-19\admin_hmGiới thiệu
gioi-thieu-tp.aspx
gioi-thieu-tpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/05/2011 4:34 CHLê Thanh TríGiới thiệu
gioi-thieu-ttxd.aspx
gioi-thieu-ttxdDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/05/2011 10:32 SALê Thanh TríGiới thiệu
gioi-thieu-thanh-tra.aspx
gioi-thieu-thanh-traDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/11/2010 10:23 SA116-193-64-19\admin_hmGiới thiệu
gioi-thieu-van-phong-ubnd.aspx
gioi-thieu-van-phong-ubndDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/10/2010 3:11 CH116-193-64-19\admin_hmGiới thiệu
gioi-thieu-xa-tt1.aspx
gioi-thieu-xa-tt1Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/02/2011 3:09 CHSystem AccountGiới thiệu
hoi-chu-thap-do-aspx.aspx
hoi-chu-thap-do-aspxDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/01/2011 9:19 SALê Thanh TríHội chữ thập đỏ huyện
hoi-nong-dan-huyen.aspx
hoi-nong-dan-huyenDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/11/2010 11:27 SA116-193-64-19\admin_hmHội nông dân huyện
ho-tich-cai-chinh-14-tuoi.aspx
ho-tich-cai-chinh-14-tuoiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/05/2011 2:28 CHLê Thanh TríThủ tục Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên
hotich-tp.aspx
hotich-tpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/05/2011 2:25 CHLê Thanh TríHộ tịch
huyen-doan.aspx
huyen-doanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/10/2010 11:15 SA116-193-64-19\admin_hmHuyện đoàn
ketquatk.aspx
ketquatkDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/07/2011 2:00 CHSystem AccountKết quả tìm kiếm
kinh-te-xa-hoi.aspx
kinh-te-xa-hoiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/10/2010 9:52 SA116-193-64-19\admin_hmKinh tế - Xã hội
k-phan-biet-tuoi.aspx
k-phan-biet-tuoiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/05/2011 3:18 CHLê Thanh TríThủ tục Bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi
lich-cong-tac.aspx
lich-cong-tacDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/05/2010 2:38 CHSystem AccountLịch công tác
lich-tiep-cong-dan.aspx
lich-tiep-cong-danDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/02/2011 11:02 SASystem AccountLịch tiếp công dân
lien-he.aspx
lien-heDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/05/2010 4:54 CHSystem AccountLiên hệ
LV_HtmlEditor_Admin.aspx
LV_HtmlEditor_AdminDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/05/2010 2:38 CHSystem Account
NewsPost.aspx
NewsPostDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/09/2010 4:24 CHSystem Account
nguoi-dc-tro-giup-pl.aspx
nguoi-dc-tro-giup-plDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/05/2011 8:56 SALê Thanh TríNgười được trợ giúp pháp lý
preview.htm
previewDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/05/2010 2:38 CHSystem AccountPreview
quan-ly-do-thi-tai-nguyen-moi-truong.aspx
quan-ly-do-thi-tai-nguyen-moi-truongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/10/2010 3:45 CH116-193-64-19\admin_hmQuản lý đô thị - Tài nguyên - Môi trường
quan-tri-tin.aspx
quan-tri-tinDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/12/2013 5:02 CHbioadminQuản trị tin tức
report-cms.aspx
report-cmsDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/11/2010 3:57 CH116-193-64-19\AdministratorBáo cáo thống kê
site-map.aspx
site-mapDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/06/2010 10:52 SASystem AccountSite map
so-do-to-chuc.aspx
so-do-to-chucDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/10/2010 1:41 CH116-193-64-19\admin_hmSơ đồ tổ chức
tai-lieu-kinh-te.aspx
tai-lieu-kinh-teDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
16/08/2011 10:26 SALê Thanh TríKinh tế - tài liệu
tai-lieu-ldtbxh.aspx
tai-lieu-ldtbxhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/12/2010 4:17 CH116-193-64-19\admin_hmTài liệu
tai-lieu-pho-bien-giao-duc-phap-luat.aspx
tai-lieu-pho-bien-giao-duc-phap-luatDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/06/2010 9:25 SASystem AccountTài liệu phổ biến giáo dục pháp luật
test.aspx
testDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/05/2011 11:22 SASystem Accounttest
tim-kiem.aspx
tim-kiemDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/05/2010 2:38 CHSystem AccountTìm kiếm
tin-phong-y-te.aspx
tin-phong-y-teDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/10/2012 3:41 CHLê Thanh TríTin tức - sự kiện
tin-tuc-chi-cuc-thue.aspx
tin-tuc-chi-cuc-thueDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/10/2010 2:35 CH116-193-64-19\admin_hmTin tức - sự kiện
tin-tuc-ldtbxh.aspx
tin-tuc-ldtbxhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/12/2010 4:18 CH116-193-64-19\admin_hmTin tức
tin-tuc-nong-thon-moi.aspx
tin-tuc-nong-thon-moiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/03/2011 8:00 SALê Thanh TríTin tức - Sự kiện
tin-tuc-phong-giao-duc.aspx
tin-tuc-phong-giao-ducDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/10/2010 2:59 CH116-193-64-19\admin_hmTin tức - sự kiện
tintucphong-qldt.aspx
tintucphong-qldtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/07/2012 8:35 SALê Thanh TríTin tức - Phòng Quản lý đô thị
tin-tuc-phong-tu-phap.aspx
tin-tuc-phong-tu-phapDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/10/2010 11:06 SA116-193-64-19\admin_hmTin tức - sự kiện
tin-tuc-ttxd-aspx.aspx
tin-tuc-ttxd-aspxDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/12/2010 9:10 SALê Thanh TríTin tức
the-thao.aspx
the-thaoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/10/2010 3:32 CH116-193-64-19\admin_hmThể thao
thi-tran.aspx
thi-tranDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/02/2011 3:41 CHLê Thanh TríThị Trấn Hóc Môn
thi-tran-hm.aspx
thi-tran-hmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/02/2011 4:17 CHSystem AccountThị Trấn HM
thongtinboithuonggpmb.aspx
thongtinboithuonggpmbDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/05/2012 8:21 SALê Thanh TríThông tin về bồi thường GPMB
thu-tuc-hanh-chinh.aspx
thu-tuc-hanh-chinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/10/2010 2:56 CH116-193-64-19\admin_hmThủ tục hành chính
tra-cuu-ho-so-hanh-chinh.aspx
tra-cuu-ho-so-hanh-chinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/11/2010 2:19 CHSystem AccountTRA CỨU HỒ SƠ HÀNH CHÍNH
tro-giup-phap-ly.aspx
tro-giup-phap-lyDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/05/2011 8:55 SALê Thanh TríTrợ giúp pháp lý
ung-cu-vien-hdnd-tp.aspx
ung-cu-vien-hdnd-tpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/05/2011 3:35 CHSystem AccountỨNG CỬ VIÊN HĐND TP
ung-cu-vien-quoc-hoi.aspx
ung-cu-vien-quoc-hoiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/05/2011 3:35 CHSystem AccountỨNG CỬ VIỆN QUỐC HỘI
ungcuvien-quoc-hoi.aspx
ungcuvien-quoc-hoiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/05/2011 5:00 CHSystem AccountỨNG CỬ VIỆN QUỐC HỘI
van-ban-huyen.aspx
van-ban-huyenDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/08/2011 8:22 SALê Thanh TríVăn bản huyện
van-ban-ntm.aspx
van-ban-ntmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/03/2011 10:22 SALê Thanh TríVăn bản liên quan
van-ban-phap-luat.aspx
van-ban-phap-luatDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/10/2010 2:57 CH116-193-64-19\admin_hmVăn bản pháp luật
vb-bo-ntm.aspx
vb-bo-ntmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/04/2011 10:59 SALê Thanh TríVB Bộ
vbhuyen-ntm.aspx
vbhuyen-ntmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/04/2011 3:15 CHLê Thanh TríVB Huyện
vbsonganh-ntm.aspx
vbsonganh-ntmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/04/2011 2:15 CHLê Thanh TríVB Sở Ngành
vb-ubndtp-ntm.aspx
vb-ubndtp-ntmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/04/2011 11:10 SALê Thanh TríVB UBND TP
vbxa-ntm.aspx
vbxa-ntmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/04/2011 4:00 CHLê Thanh TríVB Xã
xac-dinh-dan-toc.aspx
xac-dinh-dan-tocDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/05/2011 2:55 CHLê Thanh TríThủ tục Xác định lại dân tộc
xa-dong-thanh-aspx.aspx
xa-dong-thanh-aspxDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/02/2011 2:57 CHLê Thanh TríXã Đông Thạnh
xa-nhi-binh-aspx.aspx
xa-nhi-binh-aspxDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/02/2011 3:34 CHLê Thanh TríXã Nhị Bình
xa-tan-hiep-aspx.aspx
xa-tan-hiep-aspxDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/02/2011 8:28 SALê Thanh TríXã Tân Hiệp
xa-tan-thoi-nha.aspx
xa-tan-thoi-nhaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/02/2011 9:34 SALê Thanh TríXã Tân Thới Nhì
xa-tan-xuan.aspx
xa-tan-xuanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/02/2011 9:52 SALê Thanh TríXã Tân Xuân
xa-thoi-tam-thon.aspx
xa-thoi-tam-thonDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/02/2011 10:15 SALê Thanh TríXã Thới Tam Thôn
xa-trung-chanh.aspx
xa-trung-chanhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/02/2011 10:42 SALê Thanh TríXã Trung Chánh
xa-xuan-thoi-dong.aspx
xa-xuan-thoi-dongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/02/2011 10:54 SALê Thanh TríXã Xuân Thới Đông
xa-xuan-thoi-son.aspx
xa-xuan-thoi-sonDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/02/2011 11:15 SALê Thanh TríXã Xuân Thới Sơn
xa-xuan-thoi-thuong.aspx
xa-xuan-thoi-thuongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/02/2011 3:30 CHLê Thanh TríXã Xuân Thới Thượng
xd-gioitinh.aspx
xd-gioitinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/05/2011 3:34 CHLê Thanh TríThủ tục Xác định lại giới tính