SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
9
9
8
9
5
6
Bầu cử 2011 16 Tháng Năm 2011 9:50:00 SA

Bà Nguyễn Thị Hồng

 

A. TÓM TẮT TIỂU SỬ

Bà NGUYỄN THỊ HỒNG

-  y  viên  Ban  Thường  v Thành  y,  Phó  Ch tịch y ban nhân n thành ph H Chí Minh.

- Thạc sĩ Quản tr kinh doanh, C nhân i chính, Cử nhân Luật, C nhân Chính trị.

Ứng c viên Đại biểu Hội đồng nhân n thành ph khóa VIII (nhiệm k 2011-2016)

Bầu c ngày 22 tháng 5 m 2011

Đơn v bầu c s 31: Huyện c Môn.

Bà NGUYỄN TH HỒNG, sinh ngày 04 tháng 9 m 1955. Quê quán: xã Thới Tam Thôn, huyện c Môn, thành ph H Chí Minh. Hiện cư ng tại s 52, đường Phước Hưng, phường 8, quận 5, thành ph H Chí Minh.

Quá trình công c của Bà như sau:

- T tháng 11 m 1976 đến tháng 12 m 1987: Bà là Th quỹ, Kế toán Tài sản, chuyên quản i sản Xí nghiệp; Thẩm kế c đơn v Hành chính S nghiệp; Quản lý ngân sách; Kế toán trưởng Phòngi chính huyện c Môn. Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 03 tháng 12 m 1984;

- T tháng 01 m 1988 đến tháng 12 m 1989: Bà là Phó Trưởng phòng, rồi Trưởng phòng i chính huyện c Môn;

- T tháng 01 m 1990 đến tháng 11 m 1994: Bà gi chức v Phó Ch tịch Ủy ban nhân n huyện  kiêm Trưởng phòng i chính huyện c Môn;

- T tháng  12  m  1994  đến  tháng  7  m  1998:  Bà  gi chức  v Phó  Bí  thư Huyện y, Ch tịch y ban nhân n huyện c Môn;

- T tháng 8 m 1998 đến tháng 5 m 2001: Bà gi chức v Phó Giám đốc Thường trực Si chính thành ph H Chí Minh.

- T tháng 5 m 2001 đến tháng 10 m 2006: Bà là Thành y viên, y viên Ủy ban nhân n thành phố, Đảng y viên Đảng b Khối Chính quyền thành phố; Giám đốc Si chính, Bí thư Đảng y Si chính;

- T tháng 11 m 2006 đến tháng 9 m 2010: Bà là Thành y viên, Phó Chủ tịch y ban nhân n thành ph H Chí Minh;

- T tháng 10 m 2010 đến nay: Bà là y viên Ban Thường v Thành y, Phó Ch tịch y ban nhân n thành ph H Chí Minh;

Bà đã được tặng thưởng: Huân chương Lao động hạng III, Huy chương “Bảo v An ninh T quốc”, Huy chương “Vì s nghiệp phát triển nông thôn”, Huy chương “Vì s nghiệp i chính”, Huy chương “Vì s nghiệp phát triển Giao thông vận tải”; Huy hiệu thành ph H Chí Minh.

Bà NGUYỄN TH HỒNG được y ban Mặt trận T quốc Việt Nam thành phố giới thiệu ra ứng c Đại biểu Hội đồng nhân n thành ph khóa VIII (nhiệm k 2011 - 2016), đơn v bầu c s 31: Huyện c Môn.

B. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Được sinh ra và trưởng thành t quê hương c Môn, i rất vinh d được y ban Mặt trận T quốc Việt Nam thành ph giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhânn thành ph khoá VIII. Đm tốt vai trò đại biểu của nhân dân, với chức trách của người n b gi một s trọng trách của thành phố, i s c gắng thực hiện tốt nhiệm vụ, tập trung vào những việc như sau:

1. y dựng i trường sống, chất lượng sống; đặc biệt quan tâm việc thực hiện c chương trình đảm bảo an sinh xã hội; chính sách đền ơn đáp nghĩa; nâng mức sống đồng o nghèo; thông qua c biện pháp tạo việc làm, tiếp tục đẩy mạnh s nghiệp giáo dục, s nghiệp y tế, chăm lo sức khỏe cho người dân, không đcon em người lao động, người nghèo phải thất học. Tiếp tục n lực p phần bình n th trường những mặt hàng thiết yếu đ giảm bớt khó khăn cuộc sống người dân, đặc biệt là những người có thu nhập thấp, công nhân, sinh viên, người nông n ngoại thành còn nhiều khó khăn.

2. Tham gia y dựng chính sách đ huy động tốt n nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, phát triển h tầng giao thông, h tầng đô thị, phát triển nông nghiệp - nông thôn; tập trung tháo g khó khăn; đ xuất các chính sách đối với Trung ương; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh; h tr c doanh nghiệp nh và vừa nhằm nâng cao năng lực, thích ứng được điều kiện cạnh tranh và hội nhập.

3. Tập trung thực hiện cải cách hành chính, tham gia y dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, gắn liền với kiện toàn t chức b máy; y dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất và năng lực, thực hiện có hiệu qu phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu, giảm bớt phiền hà cho người dân, đưa công v đến gần n hơn.

4. Luôn gi mối quan h mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến, kiến ngh của c tri, quan m đến việc giải quyết khiếu nại, t o của công dân, ch đạo giải quyết kịp thời theo pháp luật.

Đm tốnhiệvụ đạbiểu, i sphối hợp chặt chvới địa phương, t n n đ hiểu được cuộc sống và lòng dân. i xin hứa: Với tâm huyết và trách nhiệm s đem hết sức mình đ hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, không ph niềm tin của nhân dân./.

 

 


Số lượt người xem: 3657    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm